"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Suraxanı rayonu Qaraçuxur bələdiyyəsinin üzvləri

--2015-05-20 / 11:29
SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
CƏFƏROV ARİF ƏLİ 9745
NƏCƏFOV İXDİYAR AĞAQULU 9619
ABİDOVA ZƏRNİŞAN HEYBƏT 7304
ƏLİYEV UĞUR ƏLÖVSƏT 6582
HƏMZƏYEVA XALİDƏ HƏMZƏ 6401
ƏFƏNDİYEV CAVANŞİR ABDULLA 6375
HƏSƏNLİ AYTƏN ƏMRASLAN 6353
MİRZƏLİYEV ELDAR AYDIN 6334
RƏHİMOV ORXAN MEHDİ 6295
XƏLİLOVA LYUDMİLA QOCAYEVNA 6270
ŞAHMURADOV ARİF İMAMQULU 6216
KƏRİMOV ZAMİR AZƏR 6196
MURADZADƏ TARYEL SEVİNDİK 6190
İSMİXANOV NİCAT NAZİM 6095
YUSİFZADƏ ŞƏHLA NATİQ 6086
MİRZƏYOV ƏVƏZ RƏSUL 6059
CAHANGİROVA LEYLA NAZİM 5944

https://www.infocenter.gov.az/archive/bld2014.aspx?dsk=31

ŞƏRHLƏR