"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Qəsəbə bələdiyyələrinin milli assosiasiyası

--2015-05-16 / 19:19

Tərəqqi yolunda olan dövlətimizin günü-gündən möhkəmlənməsi və ölkə Prezidentinin rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq bütün sahələrdə olduğu kimi, idarəetmədə də yüksək nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Bu da öz növbəsində idarəetmə sisteminin daha da təkmilləşdirilməsinə və onun yeni formalarının tətbiqinə geniş şərait yaratmışdır. Lakin Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə orqanlarının 6 ildən artıq fəaliyyət təcrübəsinin öyrənilməsi meydana çıxan bir sıra problemlərin, onların həlli yollarının müzakirəsini tələb etmiş və bu məqsədlə beynəlxalq təcrübə öyrənilmişdir. Aparılmış təhlillər bələdiyyələrin işlərini koordinasiya edən və fəaliyyətlərini istiqamətləndirən təsisatların təşkili zərurətini yaratmışdır.

Azərbaycan Şəhər, Qəsəbə və Kənd  Bələdiyyələrinin Milli Assosasiyalarının yaradılması ilə bağlı aparılan hazırlıq tədbirləri, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, bələdiyyələrin könüllülük prinsipi ilə belə ittifaqlara qoşulması və qısa zaman ərzində  Milli Assosasiyaların ölkə bələdiyyələrinin fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsində və səmərəliliyinin artırılmasında əhəmiyyətli rol oynaması respublikamızda yerli özünüidarəetmənin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı olmuşdur.

6 iyun 2006-cı ildə Azərbaycanın bütün şəhər və rayonlarını təmsil edən 72 bələdiyyə sədrinin iştirakı ilə Bakı şəhərində təşkilati məsələlərə həsr olunmuş iclas keçirilmişdir. İclasda Azərbaycanda ayrı-ayrılıqda şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələrinin milli assosiasiyalarının yaradılması məqsədi ilə işçi qruplarının təşkil olunması məsələsi müzakirə olunmuşdur.

Respublikamızın bütün şəhər və rayonlarında bələdiyyə sədrlərinin şura iclasları keçirilmiş şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələrinin milli assosiasiyalarının yaradılması təklifi dəstəklənmişdir. Açıq fikir mübadiləsi şəraitində keçən müzakirələrdə bələdiyyələrin qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən, dövlət orqanları ilə münasibətlərini möhkəmləndirən qurumların yaradılmasına ciddi ehtiyac olduğu bildirilmiş, şəhər, qəsəbə və kənd bələdiyyələrinin milli assosiasiyalarının təşkili məqsədəuyğun hesab edilmiş, bu istiqamətdə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə 3 işçi qrupun formalaşdırılması qərara alınmışdır.

İclas İştirakçılarının təklifi ilə AQBMA-nın yaradılması məqsədi ilə 23 nəfərdən ibarət işçi qrupu müəyyən edilmişdir.  İşçi qrup tərəfindən 2006-cı ilin  sentyabrın 15-dək qəsəbə bələdiyyələrinin milli assosiasiyasının nizamnamə layihəsinin hazırlanması və təsis toplantısına nümayəndəlik kvotasının müəyyən edilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur.

İclasda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə müraciət qəbul olunmuşdur. Müraciətdə ölkəmizdə getdikcə daha geniş vüsət almaqda olan quruculuq-abadlıq, sosial-iqtisadi yüksəliş işlərində bələdiyyələrin rolunun artdığı, sıralarında 22 minə yaxın üzvü birləşdirən yerli özünüidarəetmə orqanlarının dövlətimizin başçısının apardığı daxili və xarici siyasəti daim dəstəklədikləri və müdafiə etdikləri vurğulanmışdır.

2006-cı ilin dekabrın 15-də Bakı şəhərində Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Azərbaycan Qəsəbə Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının təsis yığıncağı keçirilmişdir. İşçi qrupunun 2006-cı il oktyabrın 29-da Bakı şəhərində təşkilati məsələlərə həsr olunmuş iclasında qəbul edilmiş nümayəndəlik normasına uyğun olaraq, təsis yığıncağına seçilmiş 152 nümayəndədən 141-i yığıncaqda iştirak etmişdir. Yığıncaqda Naxçıvan MR Qəsəbə Bələdiyyələri Assosiasiyasının, respublikanın şəhər və rayonlarında fəaliyyət göstərən 138 qəsəbə bələdiyyəsini birləşdirən Azərbaycan Qəsəbə Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının (AQBMA) yaradılması barədə təklif nümayəndələr tərəfindən yekdilliklə qəbul edilmişdir.

Təsis yığıncağında Assosiasiyanın Nizamnaməsi qəbul edilmiş, rəhbər orqanları seçilmişdir. Binəqədi rayonu Biləcəri bələdiyyəsinin sədri İlham Xəlilov Assosiasiyanın sədri, sədrin müavinləri, idarə heyəti (11 nəfər), nəzarət-təftiş komissiyası (5 nəfər) seçilmişdir.

Təsis yığıncağından sonra idarə heyətinin və nəzarət-təftiş komissiyasının təşkilati məsələlərə həsr olunmuş ilk iclasları keçirilmişdir.

2007-ci ilin yanvar ayının 31-də AQBMA-nın Nizamnaməsi Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır.

- See more at: http://belediyye.proline-az.com/az/page/qesebe-belediyyesi#sthash.YvekblJH.dpuf

ŞƏRHLƏR