"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

MOSUL BƏLƏDİYYƏSİNİN 2019 Cİ İLİN İLLİK MALİYYƏ HESABATI

--2020-02-03 / 13:12

2019 ci ildə bələdiyyəsi tərəfindən 23 iclas ( protokol) keçirilib 46 məsələ qoyulub və müafiq qərarlar qəbul olunub və icra olunub. İclaslarda sakinlərin narahat edən bir sıra cari məsələllər müzakirə edilib. 2019 ci ildə bələdiyyə 129 ədəd ərizə və məktublar daxil olub. Ondan; 13 ədəd yazılı ərizə, Zaqatala RİH dən şura qərarlar, tövsiyə və məktublar 20 ədəd, Şəki regional ədliyyə idarəsindən 30, Daşınmaz əmlakdan 3, ekologiya idarəsindən 6 və digər idarə və müəssəsilərdən 21 məktub daxi lolub.

Bələ ki, Mosul bələdiyyəsinin 2019- ci ilin illik proqnozu 38 500 manata qarşı yerinə yetirmə 25.282 manat olub.

Mosul Bələdiyyəsinin gəliri

01,01,2018 ci ilə qalığ 5.169,62

1 Torpaq vergisi 12.654,12

2 Əmlak vergisi 1.634,02

3 İcarə Haqqı 7.170,71

4 K/T məhsulların satışı (Arpa və Qarğadalı) 1.754

5 Dotasiya 2050

6 İanələrdən 10

Cəmi 30442,47

№ Xərclər Manat

1 D.S.M.F. 3960,1

2 Əmək haqqı 11.490

3 Köhnə işçilərin qalıq Ə/H 200

4 KİV abunə 600

5 Silahlı qüvvələrə yardım 240

6 Kənd bələdiyyələrin Milli asosiasia 180

7 Ağsaqallar,Qarabağ,qızıl aypara cəmiyyətinə 45

8 Teləfon və internət haqqı 260,5

9 Həmkarlar ittifaqı 180

10 Mədəniyyət tədbirlərin keçirilməsi 560

11 Dəftərxana levazımatlar 100

12 Bank və poçt xidmətləri 893,98

13 Audit xidməti 800

14 Tarlalar arası yolların kol-kosdan təm. genişləndirilməsi 1620

15 Tarlalar arası yollarda çıngıl (xırda daş) tökülməsinə 1600

16 Şəhid ailələrə yardım (odun yardım,İdarə üçün odun) 778

17 Mosul MMC K/T məhsulların istəsalı üçün 1380

18 Ali məktəbdə qəbul olunanlara mükafat verilməsi 360

19 Məişət tulantıları üçün 600

20 İdman tədbirlərin keçirilməsi 800

21 Enerji haqqı 310,1

22 Yanacağın alınmasına 800

23 Daşınmaz əmlak xərci (çıxarışların hazırlanmasına) 974

24 Suvarma su durbasının alınmasına 350

25 Suvarma kanalların təmizlənməsi 200

26 Maliyyə sanksiyası 40,83

27 Ezamiyyət xərci 150

28 Borc qalığı 14,86

Cəmi 29487,37

ŞƏRHLƏR