"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə HESABATI

--2020-07-27 / 14:07

  Mingəçevir Bələdiyyəsinin

2020-ci ilin

I yarımilliyi üzrə

 HESABATI

 MÜNDƏRİCAT

 Keçirilən ümumi yığıncaqlar barədə məlumat

 1. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması işi haqqında hesabat
 2. Büdcə gəlirləri
 3. Büdcə xərcləri
 4. Görülmüş işlərin xülasəsi

 MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNİN 2020- İLİN I YARIMİLLİYİ ƏRZİNDƏ KEÇİRDİYİ ÜMUMİ YIĞINCAQLAR BARƏDƏ

 MƏLUMAT

 

Keçirilən iclasların ümumi sayı - 10

Gündəlikdəki məsələlərin sayı – 42

O cümlədən;

-Torpaqla əlaqədar məsələlər – 7

-Şəhərdə aparılan tikinti-abadlıq işlərinə, məhəllələrdə görülən işlərə və bir sıra başqa tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması ilə bağlı məsələlər – 3

-Yardımlar – 1

-Təşkilati və digər məsələlər – 31

 MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİNƏ 2020-Cİ İLİN I YARIMİLLİYİ ÜZRƏ DAXİL OLAN ƏRİZƏ VƏ MÜRACİƏTLƏR BARƏSİNDƏ MƏLUMAT

 

Müraciət edən şəxslər

Hesabat dövrü

1

Maddi yardım üçün müraciət edən şəxslər

60

 

maddi yardım-material alan şəxslər

 

2

Sahibkarlıq fəaliyyətи ilə bağlı müraciət edən şəxslər

29

 

sabibkarlıq fəaliyyəti üçün t/s ayrılmışdır - mövsümi

14

 

onlardan:

 

 

şəhid ailəsi

 

 

Qarabağ Müharibəsi Veteranı və əlili

1-/3

 

Əlil, hərbiçi

 

 

Qaçqın

 

 

müharibə veteranı

 

3

Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər

110

 

fərdi mənzil tikintisi üçün t/s ayrılmışdır

 

 

onlardan:

 

 

şəhid ailəsi

5

 

Qarabağ Müharibəsi Veteranı

9

 

Qarabağ Müharibəsi Əlili

 

 

Əlil, Çernobıl əlili

 

 

Qaçqın, yataqxana

 

 

müharibə veteranı, Əfqanıstan veteranı

 

 

Ehtiyyatda olan zabit

2

4

Tikinti təmir ilə əlaqədar müraciətlər

2

5

Sair şikayətlər məlumatlar

261

 

Müxtəlif dövlət orqanlarına arayış

104

 

Cizgi cəkilməsi

1

 

Ağac budanması

136

 

Yolun acılmasına köməklik

2

 

Sənəd almaya köməklik

6

 

Oturacaq stolu düzəldilməsi

5

 

Dəfnlə bağlı

3

 

Digər şikayətlər

4

 

Cəmi

462

 

Müraciət edən şəxslər

Hesabat dövrü

1

Qaçqınlar

 

2

Əlillər, Çernobıl əlili

3/-

3

Ehtiyyatda olan zabit

2

4

şəhid ailəsi

9

5

Əfqanıstan və Qarabağ Müharibəsi Əlili

7

6

Qarabağ Müharibəsi Veteranı

10

7

müharibə veteranı

-

 

Qəbula gələnlərin sayı

200

Hərbi qulluqçuların qeydiyyatı

496

Mingəçevir Bələdiyyəsinə daxil olan sənədlər barəsində məlumat

 

Müraciət edən şəxslər

Hesabat dövrü

1

İcra hakimiyyəti

28

2

İdarə və təşkilatlar

309

3

Milli Məclis

-

4

Nazirliklər

34

 

Cəmi

371

 

 1. BÜDCƏ GƏLİRLƏRİ

 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə bələdiyyənin gəlirləri ümumilikdə 102468.04 manat olmuşdur.

Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2020-ci илин ilin I yarımilliyi üzrə gəlirləri:

 

Gəlirlər

Məbləğ

 1.  

Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi

4341.73

 1.  

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

10711.38

 1.  

Bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi

-

 1.  

Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

1000.00

 1.  

Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üzrə ödəniş

-

 1.  

Digər daşənmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş

-

 1.  

Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətləri üzrə ödəniş

-

 1.  

Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş

1374.30

 1.  

Bələdiyyə ərazisində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya müvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş

1049.00

 1.  

Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya

-

 1.  

Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya

-

 1.  

Bələdiyyə əmlakının satışından daxil olan gəlirlər

-

 1.  

İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı

60481.63

 1.  

İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı

 

 1.  

Fiziki və hüquqi şəxslərərin maliyyə yardımları, ianələr və qrantlar

15000.00

 1.  

Dövlət əhəmiyyətli tədbirləein və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (kompensasiya)

-

 1.  

Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları

-

 1.  

Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər

8510.00

CƏMİ:

102468.04

 BÜDCƏ XƏRCLƏRİ

Hesabat dövründə bələdiyyənin xərcləri ümumilikdə 88720.74 manat olmuşdur.

 

Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2020-ci ilin I yarımilliyi üzrə:

Xərclər

Məbləğ

 1.  

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı

62551.23

 1.  

Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödəmələri

-

 1.  

Əmək haqqına üstəlik

19787.23

 1.  

Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması

328.80

 1.  

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi

255.40

 1.  

Ezamiyyə xərcləri

39.00

 1.  

Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

594.00

 1.  

Qaz haqqının ödənilməsi

157.80

 1.  

Su və kanalizasiya haqqının ödənilməsi

100.00

 1.  

Məişət tullantılarının daşınması

-

 1.  

Rabitə xərcləri

417.17

 1.  

Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi

440.00

 1.  

Sair cari xərcləri

2289.20

 1.  

Sosial-mədəniвя məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri

1000.00

 1.  

Maddi yardım

225.00

 1.  

Bank xidmətləri haqqı

535.91

 1.  

İmkansız ailələrin dəfn və mərasim xidmətlərinin təşkili

-

 1.  

Abunə xərcləri

-

 CƏMİ:

88720.74

Sair cari xərclərinin tərkibi:

 

Xərclər

Məbləğ

 1.  

Assosiasiya (üzvlük haqqı)

600.00

 1.  

Reyestr, kadastr xərci

279.00

 1.  

Sabiq bələdiyyə üzvünə verilmiş müavinət

1218.00

 1.  

Asan xidmətdə imzaların təsdiqi

77.80

 1.  

Naaş kartlarının alınması

20.00

 1.  

Keçirilmiş hərrac haqqı

24,40

 1.  

Bələdiyyə saytının hostinq xidməti

40.00

 1.  

Əmək haqqından tutulmanın geri qaytarılması

30.00

CƏMİ:

2289.20

 MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİ TƏRƏFİNDƏN 2020-Ci İLİN                          I YARIMİLLİYİ ÜZRƏ GÖRÜLMÜŞ İŞLƏRİN XÜLASƏSİ

 Koronovirus pandemiyası bütün sahələrdə olduğu kimi Mingəçevir bələdiyyəsinin fəaliyyətində də çətinliklər yaratdı. Belə ki, karantin rejimində işləməyən vergi ödəyicilərindən vergi və ödənişləri toplamaqda problemlərlə üzləşdik. Bu səbəbdən də ilin əvvəlində nəzərdə tutulmuş sosial layihələrin icrası mümkün olmadı. Lakin bələdiyyə vətəndaşların karantin rejiminə tabe olması və əməl etməsi üçün onların arasında maarifçilik işlərinin aparılmasında fəallıq göstərir. Buna baxmayaraq, altı ay ərzində Mingəçevir bələdiyyəsi bir sıra tədbirləri həyata keçirmişdir. 20 Yanvar xatirə günündə bələdiyyə üzv və qulluqçuları Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdilər. Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bələdiyyənin təşkilatçılığı ilə və Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzinin iştirakı ilə “Cəhənnəm Tuneli” adlı tamaşa bələdiyyədə ictimaiyyətə göstərildi. UGİM şagirdlərinin əl işlərindən ibarət “Xocalıya Ədalət” devizi altında sərgi təşkil olundu.

Karantin rejimindən əvvəl bələdiyyədə Türkiyyədən şəhərimizə qonaq gəlmiş uşaqlarla, şəhərin ilk qurucuları və əmək veteranları ilə, Yerli mətbuat işçiləri ilə bələdiyyə sədri və üzvlərinin görüşləri təşkil olundu.

Hesabat dövründə bələdiyyə öz daxili imkanları hesabına bir neçə imkansız ailəyə maddi yardımlar göstərmişdir. Novruz bayramında 20 imkansız ailəyə 225 manatlıq ərzaq yardımı verilmişdir. Bağlar massivində yaşayan imkansız Süleymanova Şəhri Oruc qızına 10 m3 qum və köçkün Məmmədov Hətəm Bəşir oğluna 10 m3 qum və çınqıl yardım edilmişdir.

Bələdiyyə mülkiyyətində olan S.Vurğun adına parkın 500 m2 hissəsində abadlıq işləri aparılmışdır. Bunun üçün bələdiyyə büdcəsindən 440 manat vəsait xərclənmişdir.

2020-ci ilin 6 ayı ərzində bələdiyyənin “Dəfn mərasimi” sahəsi tərəfindən 241 dəfn təşkil olunub. 38 imkansız ailə dəfn xidmətindən azad edilib. 5 nəfər kimsəsizin dəfni bələdiyyə hesabına həyata keçirilib.

Hesabat dövründə bələdiyyə tərəfindən fərdi mənzil tikintisi və sahibkarlıq fəaliyyəti üçün torpaq sahəsi ayrılmamışdır.

  MİNGƏÇEVİR BƏLƏDİYYƏSİ

 

 

ŞƏRHLƏR