"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə HESABATI

--2019-08-08 / 07:57

Mingəçevir Bələdiyyəsinin 2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə

HESABATI

 

I. Ümumi yığıncaqlar barədə

Məlumat

 

Keçirilən iclasların ümumi sayı - 11

Gündəlikdəki məsələlərin sayı – 71

O cümlədən;

-Torpaqla əlaqədar məsələlər – 14

-Şəhərdə aparılan tikinti-abadlıq işlərinə, məhəllələrdə görülən işlərə və bir sıra başqa tədbirlərin keçirilməsinə maliyyə vəsaitlərinin ayrılması ilə bağlı məsələlər – 15

-Yardımlar – 11

-Təşkilati və digər məsələlər – 31

II. DAXİL OLAN ƏRİZƏ VƏ MÜRACİƏTLƏR BARƏSİNDƏ MƏLUMAT

Müraciət edən şəxslər

Hesabat dövrü

1

Maddi yardım üçün müraciət edən şəxslər

68

 

maddi yardım-material alan şəxslər

16

2

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı müraciət edən şəxslər

77

 

sabibkarlıq fəaliyyəti üçün t/s ayrılmışdır - mövsümi

43

 

Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlı müraciət edən şəxslərdən:

 

 

şəhid ailəsi

2

 

Qarabağ Müharibəsi Veteranı və əlili

0/4

 

Əlil, hərbiçi

1/0

 

Qaçqın

2

 

müharibə veteranı

-

3

Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər

74

 

fərdi mənzil tikintisi üçün t/s ayrılmışdır

-

 

Fərdi mənzil tikintisi üçün t/s almaq üçün müraciət edən şəxslər:

 

 

şəhid ailəsi

9

 

Qarabağ Müharibəsi Veteranı

1

 

Qarabağ Müharibəsi Əlili

5

 

Əlil, Çernobıl əlili

1/0

 

Qaçqın, yataqxana

-

 

müharibə veteranı, Əfqanıstan veteranı

-

 

Ehtiyyatda olan zabit

5

4

Tikinti və təmir ilə əlaqədar müraciətlər

6

5

Sair şikayətlər və məlumatlar

338

 

Müxtəlif dövlət orqanlarına arayış

144

 

Cizgi çəkilməsi

15

 

Ağac budanması

143

 

Yolun açılmasına köməklik

3

 

Sənəd almaya köməklik

3

 

Oturacaq stolu düzəldilməsi

12

 

Dəfnlə bağlı

13

 

Digər şikayətlər

5

Cəmi

563

 

Müraciət edən şəxslər

Hesabat dövrü

1

Qaçqınlar

2

2

Əlillər, Çernobıl əlili

2/0

3

Ehtiyyatda olan zabit

5

4

şəhid ailəsi

11

5

Əfqanıstan və Qarabağ Müharibəsi Əlili

9

6

Qarabağ Müharibəsi Veteranı

1

7

müharibə veteranı

-

 

Qəbula gələnlərin sayı

949

Hərbi qulluqçuların qeydiyyatı

904

daxil olan sənədlər barəsində məlumat

Müraciət edən orqan

Hesabat dövrü

1

İcra hakimiyyəti

28

2

İdarə və təşkilatlar

438

3

Milli Məclis

-

4

Nazirliklər

61

Cəmi

527

 

III. Büdcə gəlirləri

2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə bələdiyyənin gəlirləri ümumilikdə 417610,16 manat olmuşdur.

Gəlirlər

Məbləğ

 1.  

Fiziki şəxslərdən torpaq vergisi

1855,50

 1.  

Fiziki şəxslərdən əmlak vergisi

10.778,61

 1.  

Bələdiyyə mülkiyyətində olan hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi

-

 1.  

Yerli əhəmiyyətli tikinti materialları üzrə mədən vergisi

22.644,00

 1.  

Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödəniş

-

 1.  

Digər daşınmaz əmlakın özgəninkiləşdirilməsindən, icarəyə və istifadəyə verilməsindən daxil olan ödəniş

-

 1.  

Bələdiyyələr tərəfindən xüsusi ayrılmış torpaq sahələrində stasionar və ya səyyar ticarət, ictimai iaşə və digər xidmətlərə görə ödəniş

2.239,20

 1.  

Bələdiyyə ərazisində mehmanxana, sanatoriya-kurort və turizm xidmətləri göstərən şəxslərdən alınan ödəniş

1.197,35

 1.  

Bələdiyyə ərazilərində hüquqi və fiziki şəxslərə məxsus olan ixtisaslaşdırılmış avtomobil dayanacaqları və ya bələdiyyələrin qərarına əsasən müəyyən edilmiş yerlərdə bütün növ nəqliyyat vasitələrinin daimi və ya muvəqqəti dayanacaqları üçün ödəniş

1.584,00

 1.  

Dövlət büdcəsindən verilən dotasiya

140000,00

 1.  

Dövlət büdcəsindən verilən subvensiya

171000,00

 1.  

Bələdiyyə əmlakının satışından daxil olan gəlirlər

350,00

 1.  

İcarəyə verilmiş torpaqdan icarə haqqı

57539,50

 1.  

İcarəyə verilmiş əmlakdan icarə haqqı

160,00

 1.  

Fiziki və hüquqi şəxslərin maliyyə yardımları, ianələr və qrantlar

-

 1.  

Dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin və dövlət orqanlarının qərarları nəticəsində yaranan xərclərin ödənilməsi üçün ayrılmış maliyyə vəsaiti (kompensasiya)

-

 1.  

Beynəlxalq təşkilatların və fondların maliyyə yardımları

-

 1.  

Bələdiyyələrin digər fəaliyyətindən daxil olan gəlirlər

8262,00

CƏMİ:

417610,16

 

 IV. Büdcə xərcləri

Hesabat dövründə bələdiyyənin xərcləri ümumilikdə 278146,17 manat olmuşdur.

Xərclər

Məbləğ

 1.  

Ştatda olan işçilərin əmək haqqı

66188,90

 1.  

Əməyin ödənilməsi ilə bağlı sair pul ödəmələri

3798,20

 1.  

Əmək haqqına üstəlik

21913,63

 1.  

Dəftərxana ləvazimatı, cari təsərrüfat məqsədləri üçün mal və materialların alınması

938,31

 1.  

Nəqliyyat xidmətləri haqqının ödənilməsi

902,00

 1.  

Ezamiyyə xərcləri

339,00

 1.  

Elektrik enerjisi haqqının ödənilməsi

297,00

 1.  

Qaz haqqının ödənilməsi

656,00

 1.  

Su və kanalizasiya haqqının ödənilməsi

100,00

 1.  

Məişət tullantılarının daşınması

500,00

 1.  

Rabitə xərcləri

708,17

 1.  

Abadlaşdırma xidmətləri haqqının ödənilməsi

71472,77

 1.  

Sair cari xərclər

8609,01

 1.  

Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin əsaslı təmiri

16743,84

 1.  

Maddi yardım

2400,00

 1.  

Bank xidmətləri haqqı

1158,34

 1.  

İmkansız ailələrin dəfn və mərasim xidmətlərinin təşkili

200,00

 1.  

Abunə xərcləri

1021,00

 1.  

«Bələdiyyə bazarı» tikintisi

80200,00

 CƏMİ:

278146,17

Sair cari xərclərin tərkibi:

Xərclər

Məbləğ

 1.  

Assosiasiya (üzvlük haqqı)

1500,00

 1.  

Sənədlərin arxivə verilməsi

650,00

 1.  

Audit yoxlaması

3000,00

 1.  

Torpağın mülkiyyət sənədləri

1215,01

 1.  

Maaş kartlarının alınması

430,00

 1.  

Keçirilmiş hərrac haqqı

14,00

 1.  

Bələdiyyə saytının hostinq xidməti

200,00

 1.  

Torpaq satışından qaytarma

1600,00

CƏMİ:

8609,01

 

V. Görülmüş işlərin xülasəsi

 1. Abadlaşdırma xidmətləri

    1.         

Gənclər və İdman idarəsinin qarşısındakı parkda abadlıq işləri

-

3168,37

    2.         

S.Vurğun parkında təmir işləri

-

250,00

    3.         

Az.İES-də dayanacaq təmiri

-

230,60

    4.         

Şəhərin müxtəlif yerlərində ağac əkmə

-

120,00

    5.         

Qəbirstanlıqda torpaq işləri

-

220,00

    6.         

Poçtun yanındakı parkın yenidən qurulması

-

67483,80

CƏMİ:

71472,74

 1. Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin təmiri

Məhəllə komitəsi

Ünvanlar

Xərclənmiş məbləğ

 1.  

«Abadlıq-1»

Naxçıvan küçəsi, ev 48. 48/1

870,84

 1.  

«Nəqliyyatçı»

20 Yanvar küçəsindəki 10A

4003,30

 1.  

20 Yanvar küçəsindəki, 166, 168 və N.Nərimanov prospektindəki 13 saylı binaların qarsında yerləşən 4 xeyir-şər mağarının fasad, yan tərəflərinin rənglənməsi və əhənglənməsi üçün   tikinti materiallarının alınması

416,00

 1.  

Mingəçevir şəhəri, N.Rəfibəyli küçəsi, 5 və M.Füzuli küçəsi, 5/2 saylı binaları əhatə edən «Postayannı» məhəllə komitəsi ərazisində «Abad məhəllə» layihəsinin icrası (bir ədəd kölgəliyin quraşdırılması, idman qurğuları kompleksi, bir ədəd taxtın quraşdırılması və 2 ədəd stol, 3 ədəd oturacaq)

1671,00

 1.  

Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 18, 20, 22 saylı binaları əhatə edən «Aran» məhəllə komitəsi ərazisində «Abad məhəllə» layihəsinin icrası (İdman qurğuları kompleksi, yellənçəyin quraşdırılması, 2 nəfərlik yellənçək, (4x3,5) kv.m ölçüdə kölgəlik, qövsvari oturacaqlar, sürünçəyin quraşdırılması, arxalı oturacaqlar (l=1,5m), mini futbol qapıları, basketbol şitləri, 242 kv.m tamet döşəmə (səki daşı ilə), mağarın rənglənməsi və su xəttinin çəkilməsi, avadanlıqların basdırılması)

9782,70

CƏMİ:

16743,84

 1. «Bələdiyyə bazarı»nın tikintisi
 

«Bələdiyyə bazarı»nın tikintisi

80200,00

CƏMİ:

80200,00

 

 1. Maddi yardım
 

15 nəfər imkansız ailəyə pul yardımı

870,00

 

Ramazan bayramı münasibəti ilə 37 nəfər bələdiyyə qulluqçusuna (37x40man.)

1480,00

 

Əfqanıstan Veteranları İttifaqı Mingəçevir şəhər filialı

50,00

CƏMİ

2400,00

 

 

 

 

Belediyye-info saytına abunə

200,00

 

«Bənövşə» jurnalı

40,00

 

«Bələdiyyə birliyi» qəzeti

201,00

 

«Mingəçevir» qəzeti

280,00

 

«Mingəçevir işıqları» qəzeti

300,00

CƏMİ:

1021,00

 

 

 

6. Dəfn və yas mərasimlərinə maddi yardım

 

 

Mingəçevir şəhəri, Naxçıvan küçəsi ev 29, mənzil 137-də yaşayan Məmmədova Rübabə Məlik qızına ailə vəziyyətinin çətinliyini nəzərə alaraq, mərhum oğlunun dəfn və yas xərclərinə kömək üçün

100,00

 

Bələdiyyə qulluqçusu, «Maliyyə, vergi və ödənişlər» şöbəsinin vergi və ödənişlər üzrə sahə nəzarətçisi Quliyev Anar Xəlil oğluna anasının yas mərasiminin keçirilməsinə kömək üçün

100,00

CƏMİ:

200,00

 

                           VI. Xidmət sahələri

 

 

Adı

Gəlir

Xərc

Mənfəət

 

«Kompüter kursları»

482,00

294,00

188,00

 

«Dəfn mərasimi» xidməti sahəsi

7600,00

4967,00

2633,00

CƏMİ:

8082,00

5261,00

2821,00

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Xərclərin strukturu

 

Özünüsaxlama xərcləri                              

-

106108,56

38,14%

 

Abadlaşdırma xidmətləri haqqı                          

-

71472,77

25,7%

 

Sosial-mədəni və məişət təyinatlı obyektlərin təmiri

-

16743,84

6%

 

Sosial-yönümlü xərclər            

-

2600,00

1%

 

«Bələdiyyə bazarı» tikintisi

-

80200,00

28,8%

 

Abunə

-

1021,00

0,36%

CƏMİ:

278146,17

100%

 

2019-cu ilin I yarımilliyi üzrə əmək haqqı xərcləri ümumi xərclərin 33 %-ni təşkil edir.

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞƏRHLƏR