"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Lənkəran rayon Hirkan qəsəbə bələdiyyəsininn sədrini tanıyaq

--2018-06-05 / 11:23

Məmmədov Əlamşah Mirzəaĝa oĝlu 1960-cı il avqustun 9 da Lənkəran rayonu Avrora qəsəbəsində anadan olub.

1967-ci ilda qəsəbədəki beynəlmiləl orta məktəbinin 1-ci sinfina daxil olub  və 1977-ci ildə məktəbi uğurla  bitirib.

1978-1980-ci illarda keçmiş SSRİ dövründə Uzaq Şərq hərbi birləşmələrində hərbi xidmatdə olub.

1981-ci ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndislər İnstitutunun sənaye va mülki tikinti fakultəsinə daxil olub və 1987-ci ildə bitirib.

Əmək faaliyyatinə 1976-cı ilda sovxozdan başlayıb.

Müxtəlif illərdə Tikinti va Sənaye nazirliyinin Bakı Baş tikinti İdarəsinin müxtəlif idarələrində calışıb.

1987-ci ilda Dŏvlət Yanacaq Komitəsinin 6 saylı təmir tikinti idarəsində müxtəlif vəzifələrdə calışıb.

1996-cı ildan YAP - ın ůzvůdür.

1999-cu ildan hal hazıradək Hirkan qəsəbə bələdiyyəsinin sədridir.

Ailəlidir, bir qızı və  iki oĝlu var.

ŞƏRHLƏR