"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Güclü və modern Azərbaycan ordusu dövlət quruculuğunun mühüm naliyyətlərindən biri və ərazi bütövlüyünün təminatçısıdır

--2020-08-04 / 06:53

Yer üzünün cənnəti olan vətənimiz Azərbaycan.  Təbii sərvətlər ilə zəngin, qədim  sivilizisiya və mədəniyyətlərin kəsişdiyi tarixi məkanımız. Məhz bundan dolayı zamanla yadelli işğalçıların hücumuna məruz qalan odlar yurdumuz. Doğma torpağı uğrunda daima qəhrəmanlıqla vuruşmağa hazır olan Azərbaycan  xalqı və  bu yolda  canindan keçərək, dillərə dastan olan igid ərənlər oylağımız.

ŞƏRHLƏR