"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Fariz Xəllili "Gülüstan qalası" haqqında

--2016-08-06 / 00:40

Fariz Xəllili "Gülüstan qalası"  haqında  maraqlı məqamlara toxunub.

ŞƏRHLƏR