"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Binəqədi rayon Xocahəsən bələdiyyəsinin üzvləri

--2015-05-19 / 19:33

https://www.infocenter.gov.az/archive/bld2014.aspx?dsk=12

ƏSGƏROV MƏHƏRRƏM ƏSGƏR 1260
PAŞAYEV ELMAN MAHİR 1125
ƏBİLOVA SARA ƏNNAĞI 1093
ƏLİŞOVA AİDƏ MEHMAN 1059
ƏLİYEV LOĞMAN MİRZƏ 1052
HÜSEYNOVA GÜNAY NATİQ 1050
ABBASOV ANAR RAFİQ 1045
MƏMMƏDOV ELNUR VLADİMİROVİÇ 1038
XANKİŞİYEV İSBƏNDİYAR ƏSGƏR 1016
HÜMMƏTOV MAFƏDDİN ŞƏMŞƏD 1007
TAĞIYEVA MƏTANƏT ƏLİ 1005
BABAYEVA RƏHİMƏ CƏBRAYIL 975
ƏLƏKBƏROVA VƏFA MƏMMƏDTAĞI 967
BUDAQOVA GÜLNARƏ İSMAYIL 956
MƏMMƏDOV RƏŞAD TELMAN 936
ŞƏRHLƏR