"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Bələdiyyə torpaqlarına dair rəy məktubu

--2015-05-18 / 22:59

İcazənin adı
Bələdiyyə torpaqlarına dair rəy məktubu.

 

Əlavə məlumat
Torpaq sahəsinin ayrılması üçün

 

İcazənin verilməsinə görə ödənişin məbləği
Ödənişli

 

İcazənin verilməsinə tələb olunan günlərinin sayı
30 gün

 

İcazənin güvvədə olduğu müddət
Müddətsiz

 

İcazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlərin siyahısı
1.Bələdiyyənin müraciəti; 
2. Torpaq sahəsinin sxemi

 

İcazənin hüquqi əsası (icazənin verilmə qaydasını)
1.Bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında 274-IIQ saylı, 15.03.2002-ci il tarixli qanunu ilə təsdiq edilmiş əsasnamə;
2. Şəhərsalmanın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu;
3. Yerli İcra Hakimiyyətləri haqqında əsasnamə;
4. AzDTN 2.6-1 normativ sənədi

 

İcazəni verən icra orqanın adı
Yerli İcra Hakimiyyəti Orqanları

http://icazeler.gov.az/az/licenses/belediyye-torpaqlarina-dair-rey-mektubu/

ŞƏRHLƏR