"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

"Bələdiyyə QHT partnyoluğu və ictimai problemlərin açarı"

--2016-08-11 / 23:50

Bələdiyyə QHT partnyoluğu və ictimai problemlərin açarı TV Müzakirəsi

ŞƏRHLƏR