"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə yeni bələdiyyələrin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

--2015-05-27 / 16:13
 

 

“Bələdiyyələrin birgə fəaliyyəti, birləşməsi, ayrılması və ləğv edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

Maddə 1. Azərbaycan Respublikasında bələdiyyələrin birləşməsi yolu ilə aşağıdakı yeni bələdiyyələr yaradılsın:
1. Ağcabədi rayonu üzrə: 
1) Mirzəhaqverdili və Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mirzəhaqverdili və Qiyaməddinli kəndlərində Yuxarı Qiyaməddinli bələdiyyəsi.
2. Ağdaş rayonu üzrə:
1) Ağzıbir və Pirəzə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağzıbir, Qaraoğlan və Pirəzə kəndlərində Pirəzə bələdiyyəsi;
2) Aşağı Nemətabad və Qəribli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Nemətabad, Qəribli və Yenikənd kəndlərində Aşağı Nemətabad bələdiyyəsi;
3) Binələr və Güvəkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Binələr, Davudlu, Əmirarx və Güvəkənd kəndlərində Güvəkənd bələdiyyəsi;
4) Birinci Aral və Xosrov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Aral, Xosrov, İkinci Aral və Sadavat kəndlərində Xosrov bələdiyyəsi;
5) Cardam və Kotanarx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cardam, Kotanarx və Nehrəxəlil kəndlərində Kotanarx bələdiyyəsi;
6) Dəhnəxəlil və Yuxarı Ağcayazı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Türyançay qəsəbəsində və Aşağı Ağcayazı, Dəhnəxəlil, Yuxarı Ağcayazı kəndlərində Dəhnəxəlil bələdiyyəsi;
7) Eymur və Qaradeyin bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ağcaqovaq, Eymur, Ərəbşəki və Qaradeyin kəndlərində Eymur bələdiyyəsi;
8) Ərəb və Kükəl bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəb, Hüşün və Kükəl kəndlərində Kükəl bələdiyyəsi;
9) Ərəbocağı və Pirkəkə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərəbocağı və Pirkəkə kəndlərində Pirkəkə bələdiyyəsi;
10) Korarx və Qolqəti bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cüvə, Korarx və Qolqəti kəndlərində Qolqəti bələdiyyəsi;
11) Qarağan Şıxlar və Yuxarı Qəsil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bulaqotağı, Qarağan Sədi, Qarağan Şıxlar və Yuxarı Qəsil kəndlərində Yuxarı Qəsil bələdiyyəsi;
12) Qoşaqovaq və Şəkili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qoşaqovaq və Şəkili kəndlərində Qoşaqovaq bələdiyyəsi;
13) Qulbəndə və Şordəhnə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Qəsil, Bəylik, Qulbəndə, Orta Qəsil və Şordəhnə kəndlərində Qulbəndə bələdiyyəsi;
14) Mürsəl və Şıxlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qarasuqumlaq, Mürsəl və Şıxlı kəndlərində Mürsəl bələdiyyəsi;
15) Şəmsabad və Tofiqi bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmirmahmud, Qarağan Saatlı, Şəmsabad və Tofiqi kəndlərində Şəmsabad bələdiyyəsi.
3. Ağsu rayonu üzrə:
1) Gürcüvan və Yenilik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Elabad, Girdə, Gursulu, Gürcüvan, Hinqar, Kəndaxan, Kövlüc, Yenikənd və Yenilik kəndlərində Gürcüvan bələdiyyəsi.
4. Astara rayonu üzrə:
1) Kijəbə, Ojakəran və Tüləküvan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kijəbə qəsəbəsində və Burzubənd, Xıçaso, Noyabud, Ojakəran, Ovala, Sipiyaəlfətik, Şəmətük, Tüləküvan, Vənəşikəş kəndlərində Kijəbə bələdiyyəsi;
2) Maşxan və Təngərüd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Maşxan və Təngərüd kəndlərində Təngərüd bələdiyyəsi.
5. Balakən rayonu üzrə:
1) Gərəkli və Poştbinə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çorçorbinə, Gərəkli, Mazımçay və Poştbinə kəndlərində Gərəkli bələdiyyəsi;
2) Qasbinə və Mahamalar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaracabinə, Qasbinə, Mahamalar və Solban kəndlərində Mahamalar bələdiyyəsi.
6. Bərdə rayonu üzrə:
1) Lənbəran və Təhlə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Lənbəran və Təhlə kəndlərində Lənbəran bələdiyyəsi.
7. Füzuli rayonu üzrə:
1) 1 №-li Qayıdış, 2 №-li Qayıdış, 3 №-li Qayıdış, 4 №-li Qayıdış və 5 №-li Qayıdış bələdiyyələrinin əhatə etdiyi 1 №-li Qayıdış, 2 №-li Qayıdış, 3 №-li Qayıdış, 4 №-li Qayıdış və 5 №-li Qayıdış qəsəbələrində 3 №-li Qayıdış bələdiyyəsi;
2) 6 №-li Qayıdış, 7 №-li Qayıdış, 8 №-li Qayıdış, 9 №-li Qayıdış, 10 №-li Qayıdış və 11 №-li Qayıdış bələdiyyələrinin əhatə etdiyi 6 №-li Qayıdış, 7 №-li Qayıdış, 8 №-li Qayıdış, 9 №-li Qayıdış, 10 №-li Qayıdış və 11 №-li Qayıdış qəsəbələrində 8 №-li Qayıdış bələdiyyəsi;
3) Birinci Zobucuq və Beşinci Zobucuq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Birinci Zobucuq, İkinci Zobucuq, Üçüncü Zobucuq, Dördüncü Zobucuq və Beşinci Zobucuq qəsəbələrində Zobucuq bələdiyyəsi.
8. Gədəbəy rayonu üzrə:
1) Arıqdam və Qaradağ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arıqdam, Daşbulaq və Qaradağ kəndlərində Arıqdam bələdiyyəsi;
2) Arıqıran və İnəkboğan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arıqıran, Əyrivəng, İnəkboğan, Kərimli, Köhnəqışlaq və Qasımlı kəndlərində Arıqıran bələdiyyəsi;
3) Böyük Qaramurad və Qaraməmmədli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ataxal, Böyük Qaramurad, Əmir, Hacıalılar, Heriknaz, Kələman, Kəsəmən, Qaraməmmədli, Qızıltorpaq, Qozqaralı, Qurudərə, Poladlı və Toplar kəndlərində Qaraməmmədli bələdiyyəsi;
4) Çalburun və Miskinli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çalburun, Qalakənd, Miskinli və Plankənd kəndlərində Miskinli bələdiyyəsi;
5) Dəyəqarabulaq və Düzyurd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aytala, Dəyəqarabulaq, Düzyurd, Günəşli və Musayal kəndlərində Düzyurd bələdiyyəsi;
6) Dəyirmandağ və Kiçik Qaramurad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dəyirmandağ, Hacıələkbərli, Kiçik Qaramurad, Köhnəkənd, Qarovultomba, Qurudərə, Leşkər, Parakənd və Sarıköynək kəndlərində Kiçik Qaramurad bələdiyyəsi;
7) Düz Rəsullu və Şınıx bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəydəmirli, Çay Rəsullu, Düz Rəsullu, Gərməşöylü, Göyəlli, Göyəmli, Hüseynqulular, Kollu, Rəhimli, Şınıx, Təkyemişan və Turşsu kəndlərində Düz Rəsullu bələdiyyəsi;
8) Ərtəpə və Söyüdlü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Ərtəpə, Pirbulaq, Soyuqbulaq və Söyüdlü kəndlərində Söyüdlü bələdiyyəsi;
9) Gərgər və Şəkərbəy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əmiraslanlı, Gərgər, Gödəkdərə, Heydərli, Qarıkənd, Qasımağalı, Sarıhəsənli, Şəkərbəy, Yaqublu və Yenikənd kəndlərində Gərgər bələdiyyəsi;
10) Xarxar və Zəhmətkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Xarxar, Qarabulaq və Zəhmətkənd kəndlərində Zəhmətkənd bələdiyyəsi;
11) Novoivanovka və Şahdağ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Arabaçı, Çobankənd, Novoivanovka, Şahdağ və Yenikənd kəndlərində Novoivanovka bələdiyyəsi.
9. Goranboy rayonu üzrə:
1) Aşağı Ağcakənd və Börü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Ağcakənd, Yuxarı Ağcakənd qəsəbələrində və Börü, Meşəli, Yuxarı Ballıqaya kəndlərində Aşağı Ağcakənd bələdiyyəsi;
2) Əlirzalı və Xan Qərvənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlirzalı və Xan Qərvənd kəndlərində Xan Qərvənd bələdiyyəsi;
3) Mənəşli və Todan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Erkeç, Mənəşli və Todan kəndlərində Todan bələdiyyəsi;
4) Sarov və Yəhərçi Qazaxlar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Sarov və Yəhərçi Qazaxlar kəndlərində Sarov bələdiyyəsi.
10. Göygöl rayonu üzrə:
1) Tulallar və Zurnabad bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Zurnabad qəsəbəsində və Gəncə, Tulallar, Zurnabad kəndlərində Zurnabad bələdiyyəsi.
11. Xaçmaz rayonu üzrə:
1) Bostançı və Dədəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bostançı, Dədəli, Hacıabdurəhimoba, Kiçik Baraxum, Nağıoba, Palıdlı və Sibiroba kəndlərində Bostançı bələdiyyəsi;
2) Susayqışlaq və Şollar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çaxçaxlı, Maqsudkənd, Pərdiqıran, Susayqışlaq və Şollar kəndlərində Susayqışlaq bələdiyyəsi.
12. Qax rayonu üzrə:
1) Əlibəyli və İngiloy Kötüklü bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əlibəyli, İbaxlı və İngiloy Kötüklü kəndlərində Əlibəyli bələdiyyəsi;
2) Qaxbaş və Qax İngiloy bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bağtala, Xələftala, Keşqutan, Kiçik Alatəmir, Qaxbaş, Qax İngiloy, Qımırlı və Uzuntala kəndlərində Qaxbaş bələdiyyəsi.
13. Qəbələ rayonu üzrə:
1) Abrıx və Tikanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abrıx, Dandıx və Tikanlı kəndlərində Tikanlı bələdiyyəsi;
2) Bayramkoxalı və Mamaylı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bayramkoxalı, Mamaylı və Ovcullu kəndlərində Bayramkoxalı bələdiyyəsi;
3) Bılıx, Məlikli və Siləyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bılıx, Siləyli və Məlikli kəndlərində Məlikli bələdiyyəsi;
4) Böyük Pirəli və Kiçik Pirəli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Böyük Pirəli və Kiçik Pirəli kəndlərində Böyük Pirəli bələdiyyəsi;
5) Bunud, Həzrə və Məmmədağalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bunud, Həzrə və Məmmədağalı kəndlərində Bunud bələdiyyəsi;
6) Cığatelli, Həmzəli və Xırxatala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cığatelli, Həmzəli və Xırxatala kəndlərində Cığatelli bələdiyyəsi;
7) Çarxana, Hacıalılı, Şamlı və Şəfili bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çarxana, Hacıalılı, Şamlı və Şəfili kəndlərində Hacıalılı bələdiyyəsi;
8) Çuxur Qəbələ və Tövlə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çuxur Qəbələ və Tövlə kəndlərində Çuxur Qəbələ bələdiyyəsi;
9) Daşca və Zarağan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşca və Zarağan kəndlərində Zarağan bələdiyyəsi;
10) Dizaxlı, Yeni Dizaxlı və Zirik bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dizaxlı, Sarıhacallı, Yeni Dizaxlı və Zirik kəndlərində Yeni Dizaxlı bələdiyyəsi;
11) İmamlı və Mirzəbəyli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Corlu, İmamlı və Mirzəbəyli kəndlərində Mirzəbəyli bələdiyyəsi;
12) Kiçik Əmili, Sırt Yengicə və Zalam bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kiçik Əmili, Mollaşıxalı, Sırt Yengicə və Zalam kəndlərində Zalam bələdiyyəsi;
13) Kötüklü və Mıxlıqovaq bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kötüklü, Mıxlıqovaq və Solquca kəndlərində Mıxlıqovaq bələdiyyəsi;
14) Kürd və Qaradeyin bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kürd və Qaradeyin kəndlərində Kürd bələdiyyəsi;
15) Quşlar və Savalan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bəyli, Quşlar və Savalan kəndlərində Quşlar bələdiyyəsi;
16) Seyidqışlaq və Vəndam bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Vəndam qəsəbəsində və Seyidqışlaq kəndində Vəndam bələdiyyəsi;
17) Topbağ və Yenikənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Topbağ və Yenikənd kəndlərində Yenikənd bələdiyyəsi;
18) Tüntül və Yengicə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Tüntül və Yengicə kəndlərində Tüntül bələdiyyəsi;
19) Uludaş və Yemişanlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Uludaş və Yemişanlı kəndlərində Yemişanlı bələdiyyəsi.
14. Quba rayonu üzrə:
1) Alekseyevka və İqrığ bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Alekseyevka, İqrığ və Qacar Zeyid kəndlərində Alekseyevka bələdiyyəsi;
2) Birinci Nügədi və Qaraçay bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraçay qəsəbəsində və Birinci Nügədi, Mirzəqışlaq kəndlərində Birinci Nügədi bələdiyyəsi;
3) Buduq və Yalavanc bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Buduq, Dağüstü, Yalavanc və Zeyid kəndlərində Buduq bələdiyyəsi;
4) Dağlı-Qələdüz və Küpçal bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Dağlı, Küpçal, Küsnət, Qələdüz, Qımıl və Üçgün kəndlərində Küpçal-Dağlı bələdiyyəsi.
15. Neftçala rayonu üzrə:
1) Bankə, Kürkənd və Neftçala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Neftçala şəhərində, Bankə qəsəbəsində və 2№-li Mayak və Kürkənd kəndlərində Neftçala bələdiyyəsi.
16. Samux rayonu üzrə:
1) Qaraarx və Qarayeri bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaraarx, Qarayeri və Yenibağ qəsəbələrində Qarayeri bələdiyyəsi;
2) Sarıqamış və Seyidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qədili, Sarıqamış və Seyidlər kəndlərində Seyidlər bələdiyyəsi.
17. Şamaxı rayonu üzrə:
1) Adnalı və Çarhan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Adnalı, Çarhan, Nüydi və Sabirli kəndlərində Çarhan bələdiyyəsi;
2) Çuxuryurd və Məlhəm bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Çuxuryurd, Əngəxaran və Məlhəm kəndlərində Məlhəm bələdiyyəsi;
3) Həmyəli və İkinci Cabanı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cabanı, Həmyəli, İkinci Cabanı və İkinci Çaylı kəndlərində İkinci Cabanı bələdiyyəsi;
4) Kələxana və Şəhriyar bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Şəhriyar qəsəbəsində və Kələxana kəndində Şəhriyar bələdiyyəsi;
5) Kərkənc və Mədrəsə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Mədrəsə qəsəbəsində və Kərkənc kəndində Mədrəsə bələdiyyəsi;
6) Mərzəndiyə və Sabir bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Sabir qəsəbəsində və Çıraqlı, Mərzəndiyə kəndlərində Sabir bələdiyyəsi;
7) Nağaraxana və Talışnuru bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Nağaraxana və Talışnuru kəndlərində Nağaraxana bələdiyyəsi;
8) Saqiyan və Şərədil bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Saqiyan, Şərədil və Şirvan kəndlərində Saqiyan bələdiyyəsi.
18. Şəmkir rayonu üzrə:
1) Çaykənd və Yeni Göyçə bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Aşağı Çaykənd, Günəşli, Qaraqoyunlu, Varlı Həyat, Yeni Göyçə və Yuxarı Çaykənd kəndlərində Yeni Göyçə bələdiyyəsi;
2) Daşbulaq və İrmaşlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Daşbulaq və İrmaşlı kəndlərində İrmaşlı bələdiyyəsi;
3) Qaracəmirli və Talış bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Qaracəmirli və Talış kəndlərində Qaracəmirli bələdiyyəsi;
4) Qasımalılar və Şeidlər bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Əhmədli, Göyməmmədli, Qasımalılar və Şeidlər kəndlərində Qasımalılar bələdiyyəsi.
19. Tərtər rayonu üzrə:
1) Buruc və Sarıcalı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Buruc, Güləbatlı, Sarıcalı və Zolgəran kəndlərində Buruc bələdiyyəsi;
2) Xoruzlu və Kəbirli bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Bayandurlu, Xoruzlu və Kəbirli kəndlərində Xoruzlu bələdiyyəsi;
3) İrəvanlı və Soyulan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Hacallı, İrəvanlı, Qapanlı və Soyulan kəndlərində Soyulan bələdiyyəsi;
4) Kəngərli və Qaradağlı bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kəngərli, Qaradağlı və Təzəkənd kəndlərində Qaradağlı bələdiyyəsi.
20. Ucar rayonu üzrə:
1) Qaracallı və Pirkənd bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Küçəkənd, Qaracallı və Pirkənd kəndlərində Qaracallı bələdiyyəsi.
21. Zaqatala rayonu üzrə:
1) Faldarlı və Qandax bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Faldarlı və Qandax kəndlərində Qandax bələdiyyəsi;
2) Fındıqlı və Maqov bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Abaəli, Fındıqlı, Höytala, Maqov, Paşan, Vöhtala və Yolayrıc kəndlərində Maqov bələdiyyəsi;
3) Gözbarax və Mamrux bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Cimcimax, Ələsgər, Gözbarax və Mamrux kəndlərində Gözbarax bələdiyyəsi;
4) Kəpənəkçi və Yengiyan bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Kəpənəkçi və Yengiyan kəndlərində Yengiyan bələdiyyəsi;
5) Mazıx və Uzuntala bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Beretbinə, Cicibinə, Qəbizdərə, Mazıx və Uzuntala kəndlərində Mazıx bələdiyyəsi;
6) Muxax və Zəyəm bələdiyyələrinin əhatə etdiyi Muxax və Zəyəm kəndlərində Muxax bələdiyyəsi.
Maddə 2. Bu Qanunun 1-ci maddəsinə əsasən birləşən bələdiyyələrin səlahiyyət müddəti yeni yaradılan bələdiyyələrin birinci iclas günü başa çatır. 

İlham Əliyev 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 30 may 2014-cü il.

ŞƏRHLƏR