"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Ağdam rayonu Xındırıstan bələdiyyəsinin üzvləri

--2015-05-20 / 22:39
SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
QULİYEV NAZİM HEYDƏR 1602
ƏZİMOV AYAZ FAİQ 1369
İMANOV İBRAHİM YUNİS 1357
ƏLİYEVA AYBƏNİZ QARAŞ 1353
MƏMMƏDOVA ÜLVİYYƏ MƏRDAN 1344
KƏRİMOVA MƏLAHƏT İDRİS 1324
SADIQOVA VƏFA TELMAN 1323
ƏLİYEVA ŞƏFƏQ ORUC 1298
ƏLİYEV VÜSAL RASİM 1258
QULİYEV TƏYYAR FİRİDUN 1247
MEHDİYEVA AFƏT LAÇIN 1210

https://www.infocenter.gov.az/archive/bld2014.aspx?dsk=119

ŞƏRHLƏR