"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Abeşeron rayon Goradil bələdiyyəsinin üzvləri

--2015-05-24 / 00:06

SOYADI , ADI , ATASININ ADITOPLADIĞI SƏS
MƏŞƏDİYEV ARİF ƏHMƏD ƏLİ 298
MİRZƏZADƏ RAMIL FƏRHAD 177
İBRAHİMOVA GÜNEL NƏSİR 120
UMAYEVA ELNARƏ VAQİF 95
KƏRİMOV VAHAB YADULLA 95
RZAYEV RÜFƏT FƏRHAD 90
QAFAROV DƏYANƏT QAFAR 87
SƏLİMOVA HƏQİQƏT ƏZİZBALA 86
İMANOV MƏTLƏB İMAN 81

https://www.infocenter.gov.az/archive/bld2014.aspx?dsk=45

ŞƏRHLƏR