"BƏLƏDİYYƏLƏRİN FƏALİYYƏTİNİN TƏBLİĞİ"   İCTİMAİ BİRLİYİ

Bizimlə Əlaqə

Təsisçi : Vüqar Tofiqli
v u g a r _ t o f i g l i 6 3 (a) y a h o o . c o m
(+99450) 221-28-14

Redaktor
:
Bəxtiyar Məmmədli
Müxbir :  
Ekspert-məsləhətçilər :  
Redaksiyanın ünvanı : Azərbaycan, Bakı ş., AZ 1007, Akademik Mustafa Topçubaşov küçəsi 23, mənzil 1
Telefon :  
Email : c o n t a c t (a) b e l e d i y y e . i n f o